ΥΠΕΣ: Αύξηση 5% στην επιχορήγηση των ΟΤΑ στον προϋπολογισμό του 2018

2017-10-04


Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, είναι σαφής η αντιστροφή της μείωσης της Δημόσιας επιχορήγησης και η αύξησή της για το 2018, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών


Όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών:

Στο «προσχέδιο του προϋπολογισμού» που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο, περιγράφονται οι προβλέψεις για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης για το 2018.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται «μειωμένες αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μέσω των ΚΑΠ κατά 129 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2018-2021, λόγω της νέας μειωμένης πρόβλεψης κυρίως του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του τακτικού προϋπολογισμού που διαμορφώνει τους ΚΑΠ».

Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017, ωστόσο είναι σαφές πως θα υπάρξει αύξηση, της τάξης του 5%.

Ειδικότερα:

Το σύνολο των μεταβιβάσεων σε ΟΤΑ για το 2017, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προβλέπεται να ανέλθει στα 3,035 δις ευρώ.

Με βάση το ΜΠΔΣ, η πρόβλεψη για το 2018 είχε εκτιμηθεί σε σύνολο μεταβιβάσεων 3,319 δις ευρώ. Η πρόβλεψη του προσχεδίου, αν και υπολείπεται του ΜΠΔΣ, οδηγεί σε συνολική κρατική επιχορήγηση (ΚΑΠ + Ειδική Επιχορήγηση) ύψους 3,190 δις ευρώ.

Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, είναι σαφής η αντιστροφή της μείωσης της Δημόσιας επιχορήγησης (ΚΑΠ + Ειδική Επιχορήγηση) και η ΑΥΞΗΣΗ της για το 2018.