Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 18:00 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-09-22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 4η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων - Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2017.

2. 6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2017

3. Έγκριση για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Λουκά Τριανταφύλλου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 664 και μεταξύ των Ο.Τ. 664-303 και
291 επί της οδού Πλαταιών στη Θήβα, με τίμημα το προτεινόμενο στο από 4-8-2017 πρακτικό εκτίμησης ακινήτου της ορισθείσας προς τούτο επιτροπής με την 68/2017 Α.Δ.Σ. (πλειοψηφία 2/3 των μελών) (θέμα από αναβολή).

4. Έγκριση για την απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στην οδό Τειρεσίου (σχετ. η υπ' αριθ. 3/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη
πλειοψηφία).

5. Έγκριση της υπ' αριθ. 9/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων, σχετικά με την υλοποίηση της δράσης : «Κατασκευή ιστοσελίδας τουριστικής προβολής» και διάθεση σχετικής
πίστωσης.

6. Έγκριση της υπ. αρ. 14/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων , για τη συμμετοχή του Δήμου, στην έκθεση «Νοstος» Εχpo-Forum 2017 Nαύπακτος 13-16 Οκτωβρίου 2017) ορισμός εκπροσώπων και διάθεση πίστωσης.

7. Έγκριση της υπ. αρ. 15/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων , για τη συμμετοχή του Δήμου, στην 4η Διεθνή έκθεση ΄΄Greek Tourism Expo 17΄΄, 8-10 Δεκεμβρίου στην Aθήνα (Metropolitan Expo) ορισμός εκπροσώπων και διάθεση πίστωσης.

8. Έγκριση υλοποίησης της δράσης «Προμήθεια τριών (3) Banners stand Δαπέδου (Roll Up) με φωτογραφικό υλικό», στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2017, και διάθεση πίστωσης.

9. Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θηβαίων.

10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο οφειλών στο όνομα του Σωτήρχου Νικόλαου του Αναστασίου.

11. Έγκριση για την ανανέωση της παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης αναπήρου στον κ. Αργίτη Δημήτριο του Σωτηρίου, επί της οδού Καβείρων
56 στη Θήβα (σχετ. η υπ' αριθ. 208/2015 Α.Δ.Σ. & 44/2017 απόφαση της
Επ.π.Ζ.).

12. Έγκριση για την κυκλοφοριακή σύνδεση με απότμηση πεζοδρομίου που αφορά υπαίθριο χώρο στάθμευσης του κ. Τσαμούταλη Νικόλαου στην οδό Πινδάρου 71 & στο Ο.Τ. 345 στη Θήβα.( Σχετ. η υπ' αριθ. 45/2017 απόφαση
της Επ.Π.Ζ.).

13. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Παπαϊωάννου Σωτηρία του Ευθυμίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Θήβας
του Δήμου.

14. «Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης περί ορισμού για το έτος 2017 τακτικού και αναπληρωματικού μέλους εκ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τις επιτροπές παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59 ευρώ με ΦΠΑ και τα οποία έχουν δημοπρατηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008».

15. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση- ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Βαγίων».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Τσαρουχά Ιωάννη από τα υπ' αριθ. 7 & 20 καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Θήβας.

17. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πλαταιών και αντικατάσταση κουφωμάτων».

18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Λεύκτρων».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με αντικείμενο τη βελτίωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Πλαταιών.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με αντικείμενο την παραλαβή εργασιών βελτίωσης αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών 2017.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με αντικείμενο την παραλαβή των εργασιών βελτίωσης αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Βαγίων 2017.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών κατασκευής παραπηγμάτων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε θέματα νομοθεσίας και δόμησης.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης.

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών πώλησης ελαστικών και επισκευές και συντηρήσεις ελαστικών.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου εκτέλεσης διοικητικών αποβολών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 769/2017 απόφαση Δημάρχου.

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών παράθεσης γεύματος για την εορτή των 150 χρόνων του Ι.Ν. Μεγάλης Παναγίας.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας - συμμετοχής του Δήμου σε σεμινάριο με θέμα : «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας & κατάρτισης επικαιροποιημένων Ο.Ε.Υ.

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών, εκτυπωτών κα ηλεκτρονικών υπολογιστών
του Δήμου.

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας Φροντίδα - περισυλλογή-παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών των αδέσποτων του Δήμου
Θηβαίων από τον ανάδοχο Γεώργιο Λ.Καλπούζο.