Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την TETAΡΤΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 στις 18:30 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-04-25

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροταξική κατανομή μαθητών Γυμνασίου, Λυκείων και Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Σχετ. η υπ' αριθ. 8/2017 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).
  2. Έγκριση της υπ' αρ. 8/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολήςγια τη ματαίωση της ανάθεσης «Παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικού τουριστικού μάρκετινγκ και προβολής του Δήμου Θηβαίων για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2017», δεδομένου ότι το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί και εγκρίθηκε ήδη από τον Ε.Ο.Τ.
  3. Έγκριση της υπ' αριθ. 60/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί καθορισμού καταβολής αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
  4. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Επισκευή - Βελτίωση ξύλινου οικήματος και περιβάλλοντος χώρου ιδιοκτησίας Δήμου Θηβαίων στην Τ.Κ. Λουτουφίου».
  5. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-55 (οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών) επί της οδού Θίσβης στη Θήβα (Σχετ. η υπ' αριθ. 4/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).
  6. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-40 και μιας πρόσθετης πινακίδας Πρ-4α, επί της οδού Αγίων Αποστόλων 1 στη Θήβα (Σχετ. η υπ' αριθ. 18/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).