Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 19:00 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-07-29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο Έγκριση για την οριοθέτηση των χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη δημ. Κοινότητα Βαγίων και στις τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρίου, Νεοχωρακίου, Μουρικίου, Ελεώνα, Υπάτου, Δομβραίνας, Ελλοπίας, Ξηρονομής, Χωστίων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου, Καπαρελλίου και Λεύκτρων (σχετ. η υπ' αριθ. 41/2017 απόφαση ΕπΠΖωής- απόλυτη πλειοψηφία).

2ο Έγκριση του Κανονισμού διενέργειας της εμποροπανήγυρης στη Δημοτ. Κοιν. Θήβας για το έτος 2017 (σχετ. η υπ' αριθ. 43/2017 απόφαση ΕπΠΖωής & η υπ΄ αριθ. 347/2017 απόφαση Οικ/κής Επιτροπής-απόλυτη πλειοψηφία).

3ο Έγκριση για την παραχώρηση της χρήσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) για την υλοποίηση του προγράμματος *Βοήθεια στο Σπίτι*.

4ο Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης περί ορισμού για το έτος 2017 τακτικού και αναπληρωματικού μέλους εκ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τις επιτροπές παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59 ευρώ με Φ.Π.Α. και τα οποία έχουν δημοπρατηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

5ο Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής & συντήρησης αντλιών και λοιπών μηχανημάτων αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης.

6ο Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποκατάστασης λειτουργικών προβλημάτων της ιστοσελίδας του Δήμου.

7ο Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης και επισκευής δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων.

8ο Έγκριση για την αποδοχή ποσού 19.503,85 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. χρονικού διαστήματος από 03/05/2017 έως και 03/07/2017.

9ο Έγκριση για την αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 στο ΠΔΕ 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για την αποδοχή της χρηματοδότησης.

10ο. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη ΜΠΕ λατομείου μαρμάρων της εταιρείας *ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΟΦΑΚΗ ΑΕ* στη θέση *Πόρτα* της τοπ. κοινότητα Θίσβης (σχετ. η 42/2017 απόφαση της ΕπΠΖωής).