Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στις 19:00 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-06-09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο. Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων και προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος.

2ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση χώρου στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων Ταξί (πιάτσα) επί της οδού Εστίας στη συμβολή των οδών Πολυνείκους και Ετεοκλέους (σχετ. η υπ' αριθ. 27/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

3ο. Λήψη απόφασης για την παραλαβή του έργου : «Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών ΧΑΔΑ Δ.Θηβαίων & Τανάγρας» και ορισμός νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.

4ο. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα 1, Μέτρο 2 «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου και αποδοχή χρηματοδότησης».

5ο. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ για το έργο : "Βελτίωση κτιρίου παλαιού δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων", όπως μεταβλήθηκαν τα στοιχεία του με την με αρ. πρωτ. 5372/22-5-2017 απόφαση προέγκρισης του, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σχετ. οι 109/2016 και 335/2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων).

6ο. Έγκριση μελέτης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΔΔΗΕ Θηβών(νέα παροχή) σε «πίλαρ» Δημοτικού Φωτισμού, στον Οικισμό Αλυκής της Δ.Ε. Θίσβης του Δ.Θηβαίων.

7ο· Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση χώρου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου».

8ο. Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο : «Βελτίωση τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α' φάση)».

9ο· Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θήβας 2017».

10ο· Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Βαγίων 2017».

11ο. Λήψη απόφασης για την απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κάδμου 22 στη Θήβα, έμπροσθεν από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (σχετ. η υπ' αριθ. 28/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

12ο. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Βρυζάκη 24-26, έμπροσθεν από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (σχετ. η υπ' αριθ. 29/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

13ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου αείλανθου (βρωμόδεντρο) στον αθλητικό χώρο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 17 (σχετ. η υπ' αριθ. 30/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

14ο. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Δούρο Χαράλαμπο του Αλέξανδρου κατοίκου Δ.Κ. Θήβας του Δ.Θηβαίων.

15ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.017,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ το χρονικό διάστημα από 2/3/2017 έως και 2/5/2017 (χρηματ. εντολή 3075/2017).