Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 18:00 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-10-09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Έγκριση της υπ' αριθ. 147/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), που αφορά τη Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2017 και την αναθεώρηση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης (απόλυτη πλειοψηφία).

2. Παρουσίαση και ενημέρωση για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Θήβας.

3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θήβας.

4. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία της
εταιρείας και ορισμός εκπροσώπου.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων ως ιδρυτικού μέλους στο δίκτυο : «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου.

6. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,40€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2017.

7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού  από τον υπ' αρ. 889/2016
βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορά πράξη επιβολής εισφοράς γης σε χρήμα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4315/2014.

8. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο :
«Διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση «Μισοβούνι ή Βλαχόρεμα» της Τ.Κ. Ελεώνα.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης μηχανής κινηματογραφικών προβολών.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε. Θίσβης.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών απόκτησης κωδικού πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων παροχής υπηρεσιών
ψηφιακής υποστήριξης τους Δήμου.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας συντήρησης και επισκευής ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (SHARP 5623).