Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 19:30 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-06-30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Προγράμματος Επενδύσεων έτους 2017 (σχετ. η υπ' αριθ. 255/2017 Απόφαση Οικ. Επιτροπής)

2. 4η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (σχετ. η υπ' αριθ. 256/2017 Απόφαση Οικ. Επιτροπής).

3. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης στη Δημοτ.Κοιν.Θήβας, έτους 2017 (Σχετ. η υπ' αριθ. 32/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

4. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων και καθρεπτών στον οικισμό Αλυκής (σχετ. η υπ' αριθ. 34/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

5. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων επί των οδών Θρεψιάδου και Τσεβά (σχετ. η υπ' αριθ. 33/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Ο.Θ. και της ΔΗΚΕΘ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ. Θηβαίων.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Βελτίωση κτηρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», (2ο υποέργο).

8. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου για ελαιοτριβείο στη θέση «Δουρδουνάνη» της Δ.Ε. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ' αριθ. 35/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.)