Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα 19:30 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-06-23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εκ νέου συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση του θέματος της πρόσβασης των δημοτών στον αιγιαλό της περιοχής της Τ.Κ. Θίσβης, μετά την ακύρωση της υπ' αριθ. 75/2017 Α.Δ.Σ. με την υπ' αριθ. Πρωτ. : 606/73858/9-6-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της επιτροπής που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 305/2016 Α.Δ.Σ.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού εκτίμησης της αξίας ακινήτων στον Παλαιό Προσφυγικό Συνοικισμό και για την απευθείας αγορά των ακινήτων αυτών (απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε Πλαταιών 2017»

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε Θίσβης 2017»

5. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγίας Τριάδας».

6. Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Μαρανή Παναγιώτας από τα καταστήματα Νο 4 & 24 της Δημοτικής Αγοράς Θήβας.

7. Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Μακρόγλου Μαρίας από το κατάστημα Νο 8 της Δημοτικής Αγοράς Θήβας.

8. Λήψη απόφασης για την καταγγελία μίσθωσης των καταστημάτων αρ.7 & 20 στην Δημοτική Αγορά.

9. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Καφέ Κων/νο του Ευαγγέλου κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων.

10. Λήψη απόφασηςγια τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του δημοτικού καταστήματος Πλαταιών στο Σύλλογο «ΩΕΡΟΗ» για την στέγαση των γραφείων του.

11. Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ Θήβας για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (νέα παροχή) σε «πίλαρ» Δημοτικού φωτισμού στην οδό Ανθ/γού Μαυροδήμου Λουκά στη συνοικία Πυρί Θήβας.

12. Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ Θήβας, για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π., στη συμβολή των οδών Ν.Διαμαντή και Α.Κ.Τρέντζου.

13. Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ Θήβας, για αύξηση ισχύος σε «πίλαρ» Δημοτικού φωτισμού στην πλατεία της Τ.Κ Λεύκτρων.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης τερματικών μηχανημάτων ασφαλών πληρωμών (POS)στο Δήμο Θηβαίων.