Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 Μαϊου 2017 στις 18:30 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-05-11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα. (σχετ. η υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

2ο. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-55 (οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών) επί της οδού Θίσβης στη Θήβα (Σχετ. η υπ' αριθ. 4/2017 Α.Επ.Π.Ζ.). (απόλυτη πλειοψηφία).

3ο. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης επί της συμβολής των οδών Αμφίωνος και μη εγκεκριμένης οδού μεταξύ της Βουρδουμπά και Κοινόχρηστου Χώρου (Σχετ. η υπ' αριθ. 20/2017 Α.Επ.Π.Ζ.). (απόλυτη πλειοψηφία).

4ο. Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικ. έτους 2017.

5ο. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

6ο. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θηβαίων και Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ, με αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας (σχετ. η υπ' αριθ. 78/2017 Α.Δ.Σ.).

7ο. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ".

8ο. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

9ο. Έγκριση τα υπ' αριθ. 81/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας, που αφορά την Α' αναμόρφωση του Προϋπολογισμού τους, οικ. έτους 2017.

10ο. Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 90/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας, σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΟΘ.

11ο. Λήψη απόφασης για την αναστολή ισχύος παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των τελών λαϊκών αγορών.

12ο. Επιλογή του τρόπου ανάθεσης για το έργο : «Βελτίωση και ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου Παιδικής Χαράς στην Τ.Κ. Καπαρελίου του Δ.Θηβαίων.

13ο. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση - ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Λεύκτρων Δ.Θήβας».

14ο. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Διαμόρφωση χώρου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου».

15ο. Λήψη απόφασης για την κατανομή λειτουργικών από τους ΚΑΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Σχολική Επιτροπή του Δ.Θηβαίων, για το χρονικό διάστημα έως και τον Αύγουστο του 2019.

16ο. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 23/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών του Δ.Θηβαίων για το έτος 2017.

17ο. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Ένωση Μικρασιατών Θήβας, για τη στέγαση των γραφείων του συλλόγου.

18ο. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος με Νο 34 της Δημοτικής Αγοράς.

19ο. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια) μετά από αίτηση της κ. Σκούμα Αναστασίας του Αλέξανδρου, στη συνοικία Πυρί Θήβας, επί της οδού Αγ. Αθανασίου & Χατζηδούρου.

20ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 97.900,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 (χρημ. εντολή 13493/2017).