Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 17:00 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-11-10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1. Aναζήτηση εξεύρεσης λύσεων και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση της διαρκώς επιδεινούμενης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές με τη συμμετοχή ROMA που διαμένουν σε καταυλισμό στη συνοικία Πυρί Θηβών.


2.  Έκφραση γνώμης για τις προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων για το σχολικό έτος 2018-2019 (σχετ. η υπ' αριθ. 17/2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

3.  Λήψη απόφασης για τη διενέργεια εκδήλωσης στις 22 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου) από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Θηβαίων, για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης.

4.  Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 74/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων (Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων»), λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων».

5.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Εργασίες αποπεράτωσης παλιού Δημαρχείου Θήβας».

6.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ).

7.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις οχημάτων του Δήμου Θηβαίων από τον ανάδοχο κ. Αριστείδη Κούνο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 17SYMV002036116/2017 σύμβαση.

8.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή τους σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

9.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις οχημάτων του Δήμου Θηβαίων από την ανάδοχο εταιρεία Αφοί ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε., σύμφωνα με την υπ'αριθ. 17SYMV002036300/2017 σύμβαση.

10.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις 23 & 24 Οκτωβρίου 2017, από τον ανάδοχο Χρήστο Ι.Χρονόπουλο.

11.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, από τον ανάδοχο Κοϊτσάνο Δ.Ανδρέα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11896/31-5-2017 σύμβαση.

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης Δ.Ε. Θήβας, από τον ανάδοχο Κουτσούκο Στυλιανό - Μαλαφούρη Σαράντη (AGROHEΑLTH), σύμφωνα με την υπ' αριθ 11849/30-5-2017 σύμβαση.

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης Δ.Ε. Πλαταιών από την ανάδοχο εταιρεία «Γεώργιος Μπαρούσης - Κωνσταντίνος Μαλάμης Ο.Ε.», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11874/30-5-2017 σύμβαση.

14.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης3 οχήματος από τον ανάδοχο Σόρκο Μάριο του Αθανασίου, σύμφωνα την υπ'αριθ. 25555/3-11-2017 σύμβαση.

15.  Έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου για βιομηχανικό κτίριο στη θέση «Κοκκάλα» της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ' αριθ. 59/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.).

16.  Έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου σε αποθήκες (silo) στη θέση «Ζαχάρεζα» της Τ.Κ. Καπαρελλίου του Δ.Θηβαίων (Σχετ. η υπ' αριθ. 60/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.).

17.  Έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου σε πτηνοτροφείο στη θέση «Λούτσα» της Τ.Κ. Υπάτου του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ' αριθ. 61/2017).