Σε διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα

2017-05-17

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας ομόφωνα αποφάσισε στην συνεδρίαση του στις 15/5/2017 την αναβολή του θέματος για Έκκριση του Κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα.

Στην αναβολή αυτή οδήγησε το γεγονός ότι η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εισηγείτο το θέμα την είχε λάβει σε συνεδρίαση όπου δεν είχαν κληθεί τα μέλη της, ο Κόρδατζης Γιάννης και η Αναδιώτου Ελένη. Επίσης κατά την συζήτηση, παρουσία πολλών Δημοτών, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια από πολίτες, Δημοτικούς Συμβούλους και συλλόγους ότι γιαυτό το σοβαρό θέμα που αφορά την λειτουργία του κέντρου της πόλης μας δεν είχε προηγηθεί καμιά διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν οι πολίτες με τις προτάσεις τους. Ακόμη και οι υπηρεσίες του Δήμου παρέμβηκαν με πολλά ερωτηματικά και καταγράφοντας πολλές ασάφειες επί του κανονισμού που χρήζουν συγκεκριμένων διευκρινίσεων.

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. αποφάσισε να τεθεί από τις 16/5/2017 σε διαβούλευση και για 10 ημερολογιακές ημέρες το προτεινόμενο «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα» με σκοπό να εξασφαλιστεί η άμεση πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΚ ΘΗΒΑΣ

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΗΒΑ 17/5/2017