Πρόταση για τον κανονισμό λειτουργίας του Πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα και την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Θήβας

2017-07-11του Γιάννη Κόρδατζη

Δημοτικού Συμβούλου

 Μετά από ένα σοβαρό διάλογο με Δημότες, Επαγγελματίες, Συλλόγους και λαμβάνοντας υπόψη εφαρμογής καλών πρακτικών σε άλλους Δήμους της χώρας μας, καταθέτω πρόταση-συμβολή για την συγκρότηση του Κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα αλλά και ταυτόχρονα για ένα ολοκληρωμένο και αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.
Στόχος με τον Κανονισμό λειτουργίας του πεζόδρομου είναι να υπάρξει διαφάνεια στην λειτουργία με συγκεκριμένους και καταγραμμένους όρους πλησιάζοντας την ήδη υφιστάμενη πραγματικότητα, τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών και των πολιτών. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη προστασία των κοινόχρηστων χώρων, του περιβάλλοντος και το όφελος του Δήμου. Φαινόμενα αδιαφορίας, αναρχίας, ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης και οτιδήποτε προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών αυτής της πόλης θα πρέπει να μείνουν στο παρελθόν.
Στόχος επίσης με τη προτάση  είναι διορθωτικές παρεμβάσεις στην ήδη υφιστάμενη κατάσταση του Πεζόδρομου καθώς και στην δημιουργία ενός άμεσα υλοποιήσιμου προγράμματος αφενός για την λύση ουσιαστικών προβλημάτων που είναι τροχοπέδη στην λειτουργία και αφετέρου θα συμβάλλει στην αναζητούμενη από όλους ανάπτυξη συνολικά του ιστορικού κέντρου της πόλης.


Προς την κατεύθυνση αυτή της επίτευξης των παραπάνω στόχων, ήδη με παρέμβαση μας κατά την πρώτη συζήτηση επί προσχεδίου του κανονισμού που έλαβε μέρος στο Δημαρχείο την Δευτέρα 24-4-2017 έγιναν δεκτές και προστέθηκαν στο σημερινό σχέδιο τα εξής:
1) Κατά εξαίρεση θα χορηγείται άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που δικαιούνται πέρα από τη γραμμή των ντεκ και τις γλάστρες και μέχρι 2 μ. κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:
Την 23η ,24η ,25η και 26η Δεκεμβρίου. Την 30η ,31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Ανήμερα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου , 28ης Οκτωβρίου και του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη. Από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και την 2η ημέρα του Πάσχα. Από 22 έως και 30 Αυγούστου κατά την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης. Ζητάμε επιπλέον να προστεθούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και όποια άλλη περίοδος προκύπτει με αυξημένες ανάγκες (μετά από απόφαση της Ε.Π.Ζωής).
2) Τα εμπορικά καταστήματα ( εμπορίας ρούχων , υποδημάτων ειδών μαναβικής , βιβλιοπωλείων κλπ ) δικαιούνται επί του μήκους της πρόσοψης του καταστήματός τους στον πεζόδρομο και επί πλάτους 1,5 μ να τοποθετούν τα εκτεθειμένα προϊόντα τους σε κατάλληλες ασφαλείς και αφαιρούμενες κατασκευές όταν τα καταστήματα είναι κλειστά.


Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο η ίδια η πραγματικότητα το βάζει και ούτε ο μελετητής του πεζόδρομου προέβλεψε, απαιτεί οριστική λύση την όποια καλούμαστε να δώσουμε. Ο μελετητής δεν προέβλεψε ότι ούτε από την Δυτική πλευρά του πεζόδρομου θα υπήρχαν μόνον επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ούτε από την Ανατολική πλευρά ότι θα υπήρχαν μόνον εμπορικές επιχειρήσεις και ούτε θα μπορούσε να προβλέψει για το μέλλον ποιες επιχειρήσεις θα ανοίξουν και με τι αντικείμενο. Αποτέλεσμα αυτής της οριζόντιας θεώρησης που υπάρχει σήμερα είναι να δημιουργούνται πολλά προβλήματα για όλους τόσο για εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν ντεκ στην πρόσοψη τους όσο και για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να διασχίσουν όλο τον πεζόδρομο για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους (πρόβλημα που έχει γίνει πολύ μεγάλο στο τμήμα μεταξύ Δημοκρίτου και Αντιγόνης).

Προτείνουμε:

1)Την μη χρησιμοποίηση των ντεκ μπροστά από εμπορικές επιχειρήσεις.

2) Να κατοχυρωθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική πλευρά του πεζόδρομου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή τους μέχρι 4 μέτρα σύμφωνα με την άδεια τους και την κειμένη νομοθεσία.

3) Η μετατροπή των μη χρησιμοποιούμενων ντεκ σε χώρους παρτεριών πρασίνου με αναγκαίους καλαίσθητους διαδρόμους πρόσβασης στις εμπορικές επιχειρήσεις.

4) Αυτές οι σχετικές ρυθμίσεις θα ισχύουν και για τις μελλοντικά δημιουργούμενες επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εμπορικές είτε αυτές είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παραθέτουμε μερικές εικόνες ντροπής για το κέντρο της πόλη μας:


Για την κίνηση και στάθμευση οχημάτων στο πεζόδρομο έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Η υπάρχουσα κατάσταση είναι εντελώς απογοητευτική, μόνον πεζόδρομο δεν θυμίζει. Είναι θέμα χρόνου να γίνει το ατύχημα. Η ανεξέλεγκτη διέλευση αυτοκίνητων, μοτοποδήλατων, φορτηγών τροφοδοσίας και ντιλίβερι είναι επικίνδυνη απέναντι σε ανυποψίαστους πεζούς πολίτες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε γίνει μάρτυρες έντονων διαπληκτισμών μεταξύ πολιτών και οδηγών. Την άσχημη αυτή εικόνα συμπληρώνει και η ανεξέλεγκτη στάθμευση εντός του πεζόδρομου. Πολλά τα παράπονα από εμπορικές επιχειρήσεις που σταθμεύουν αυτοκίνητα μπροστά τους. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση οφείλεται μόνον στην έλλειψη κανόνων;

Προτείνουμε δραστικά μέτρα, πέρα από την ψήφιση κανόνων, που θα φέρουν σε έλεγχο την κατάσταση:

1) Με πρωτοβουλία του Δήμου, ευαισθητοποίηση των πολιτών ότι πρόκειται για πεζόδρομο και όχι για δρόμο όπου θα χρησιμοποιείται για στάθμευση και για την διέλευση αυτοκίνητων η μοτοσυκλετών.

2) Την συνυπευθυνότητα των επιχειρήσεων για την τροφοδοσία τους και την ενημέρωση προς τους προμηθευτές τους για την αυστηρή τήρηση του ωραρίου.

3) Την απαραίτητη σήμανση σε όλους τις εισόδους του πεζόδρομου.

4) Την άμεση τοποθέτηση των αυτόματων μπαρών (που τις διπλοπληρώνουμε) στην αρχή, στο τέλος και στους καθέτους δρόμους με κυκλοφορία που διασχίζουν το πεζόδρομο.

5) Την ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας σε καθημερινή βάση για την επιτήρηση της απαρέγκλιτης εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας του πεζόδρομου, της κυκλοφορίας και της στάθμευσης και με επιβολή των πρόστιμων που προβλέπονται στους παραβάτες. Εάν η Δημοτική Αστυνομία δεν επαρκεί ο Δήμος να απευθυνθεί συνεπικουρικά και στο τοπικό κατάστημα της Τροχαίας σε μια συνεργασία για το θέμα μαζί της.

6) Ο Δήμος να δείχνει την απαραίτητη ευαισθησία στις τεκμηριωμένες καταγγελίες των πολιτών.

7) Να υπάρξει μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους του πεζόδρομου και την τροφοδοσία των νοικοκυριών τους, προτείνουμε το ωράριο 3 μ.μ.- 5μ.μ. για το σκοπό αυτό και με ειδική κάρτα που θα τους δοθεί.

8) Να υπάρξει ειδική μέριμνα για 1 θέση ολιγόλεπτης προσωρινής στάθμευσης για τα φαρμακεία που είναι στο Πεζόδρομο κατά τις διανυκτερεύσεις τους με σήμανση και δικό τους έλεγχο (στην Δίρκης, την Πινδάρου και την Αντιγόνης). Να υπάρξει ειδική μέριμνα για 1 θέση ολιγόλεπτης προσωρινής στάθμευσης για τα ξενοδοχεία του κέντρου με δικό τους έλεγχο.

9) Καθορισμός συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης των μοτοποδήλατων στους παράλληλους και στους κάθετους δρόμους του πεζόδρομου με την κατάλληλη σήμανση και υποδομή προτείνουμε: α) επί της οδού Κάδμου (από Δημόκριτου έως Αντιγόνης), β) επί ενός τμήματος της οδού Βουρδουμπά (από Πινδάρου έως Επαμεινώνδα), γ) επί ενός τμήματος επί της οδού Πινδάρου ( από Οιδίποδος έως Αντιγόνης) δ) επί ενός τμήματος της συνεχείας της Επαμεινώνδα έναντι του Εμπορικού κέντρου. Ειδικά για στάθμευση μόνον δικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων (delivery) λίγες θέσεις επί των οδών Δημοκρίτου (μεταξύ Επαμεινώνδα - Κάδμου), Οιδίποδος (μεταξύ Επαμεινώνδα - Κάδμου και Πινδάρου - Πελοπίδου) και επί της Δράκου.

10) Μελέτη για αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου για δημιουργία Δημοτικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων πλησίον του Κέντρου. Κοινή πεποίθηση αποτελεί πλέον ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανάπτυξη της πόλης εάν δεν λύσουμε ένα από τα βασικά προβλήματα που είναι η εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό της κέντρο που τυγχάνει να αποτελεί και το βασικό εμπορικό κέντρο καθώς και το σημείο των σημαντικότερων εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας των πολιτών και επισκεπτών της. Αυτό προϋποθέτει φθηνούς ή ακόμα και δωρεάν καθορισμένους και σηματοδοτημένους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Ακίνητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το οικόπεδο επί της Οιδίποδος ( πριν το πάρκο Χρυσορρόα), οικόπεδο στο τέλος της Κάδμου κ.α.. Ακόμα και μια μελέτη, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, για ένα μεγάλο έργο στεγασμένου και πολυεπίπεδου Δημοτικού χώρου στάθμευσης θα μπορούσε να ξεκινήσει. Ας παραδειγματιστούμε από γειτονικούς μας μεγάλους Δήμους.

Μερικές ακόμα απαράδεκτες εικόνες μόνον από ένα περίπατο (15 λεπτών), απόγευμα Παρασκευής, στον πεζόδρομο:


Μέτρα καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων

Προτείνουμε ένα εναλλακτικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων, το οποίο βοηθά ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων (σύμμεικτων & ανακυκλώσιμων συνολικά 3 ή 4 ρεύματα) σε σημεία του κέντρου που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου (πλατεία, πεζόδρομος, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ).

Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα του χώρου χάρις στην υπόγεια εγκατάσταση των κάδων. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.
  • Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα.
  • Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και ελέγχεται με βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών χάρις στην στεγανότητα του συστήματος.
  • Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα
  • Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδαμινές και με μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών
  • Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις
  • Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά
  • Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών

Σημερινές απαράδεκτες εικόνες:


Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ηλεκτροφωτισμού του πεζόδρομου, ήδη πολλές λάμπες στους νέους φωτιστικούς στύλους δεν λειτουργούν.

Άμεση επιδιόρθωση κακοτεχνιών ή και βλαβών του πεζόδρομου και της πλατείας

Για αυτά απαιτείται αφενός η κινητοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου με συχνούς ελέγχους και εντοπισμού των προβλημάτων και αφετέρου η ανταπόκριση του Δήμου και των υπηρεσιών του στις παρατηρήσεις και στα αιτήματα των πολιτών.

Μερικές εικόνες για παράδειγμα που μένουν οι ίδιες πάνω από ένα χρόνοΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

⦁ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

  • Η παιδική χαρά στην πλατεία ένα έργο που καθυστερεί επί σειρά ετών. Η έλλειψη της είναι μεγάλη εάν λάβουμε υπόψη καθημερινά η πλατεία της πόλης γίνεται ο χώρος συνάθροισης πολλών οικογενειών με τα παιδιά τους χωρίς όμως την ύπαρξη αντικειμένων απασχόλησης και παιχνιδιού. Μια παιδική χαρά με πολλά όργανα θα ήταν πόλος έλξης για τους μικρούς μας φίλους και τους συνοδούς τους.
  • Η παιδική χαρά στον Πούρο αν και έτοιμη, μια από τις δυο που έγιναν τα τελευταία 4-5 χρόνια στην πόλη μας και που την ακριβοπληρώσαμε  (προϋπολογισμού 75.000 ευρώ!), παρέμεινε αποκλεισμένη για τους κατοίκους. Όπως αποκλεισμένος παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δημοτικός κοινόχρηστος χώρος του Πούρου (ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί) σε μια περίοδο μάλιστα που θέλουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες. Είναι Δημοτικός κοινόχρηστος χώρος άσχετα εάν λειτουργεί εντός αυτού αναψυκτήριο και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα αξιοθέατα που διαθέτουμε σαν πόλη για τους επισκέπτες.

⦁ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ένας χώρος του ιστορικού κέντρου που θα μπορούσε να είναι το πιο ζωντανό κομμάτι του που θα έσφυζε από ζωντάνια και θα έδινε ζωή σε όλη την πόλη. Θα μπορούσε να είναι ο χώρος έκθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων από ντόπιους παραγωγούς, τόπος διαφήμισης των προϊόντων προς τους επισκέπτες και τις αγορές. Θα μπορούσε να ήταν ένα μεγάλο βήμα για την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής. Ποιος επισκέπτης σε μια πόλη δεν περνά από την Δημοτική Αγορά της; Πόσες πόλεις δεν διαφημίζουν την Δημοτική Αγορά τους για τοπικό αξιοθέατο;
Παράδειγμα οργανωμένης Δημοτικής Αγοράς (Χανιά)

Ποια είναι η εικόνα στην δική μας πόλη. Εικόνα εγκατάλειψης, μιζέριας και αδιαφορίας. Αλλαγή χρήσης και μετατροπής σε γραφεία συλλόγων. Μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης. Απουσία οποιουδήποτε σχεδίου για αξιοποίηση και ανάπτυξη του.

Σημερινές εικόνες:

Προτείνουμε:
Την άμεση εκπόνηση σχεδίου για την αναμόρφωση και ανάδειξη του χώρου. Την συνεργασία με παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς της περιοχής μας προκειμένου να καταστεί ο χώρος έκθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων από ντόπιους παραγωγούς, τόπος διαφήμισης των προϊόντων προς τους επισκέπτες και τις αγορές. Διαβούλευση με τους ενοικιαστές της αγοράς. Αναβάθμιση των δημοτικών τουαλετών. Σταδιακή απομάκρυνση γραφείων συλλόγων με παραχώρηση άλλων δημοτικών κτιρίων. Είναι πρόκληση πλέον να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση γρήγορα, αξιοποιώντας την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της πόλης μας η οποία είναι προ των πυλών μετά και την μεγάλη επισκεψιμότητα του Μουσείου. Την άμεση εκπόνηση μελέτης αναμόρφωσης που θα περιλαμβάνει την μετατροπή του σε έναν αρχιτεκτονικά καλαίσθητο, υγιεινό και στεγασμένο χώρο.


⦁ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

Είναι σημαντικό και ενδιαφέρον ο επισκέπτης του Μουσείου της Θήβας πέραν από τα ευρήματα που εκτίθενται να γνωρίσει την πόλη, την ιστορία της και την σημερινή της πραγματικότητα.

Ένας ολιγόωρος ελεύθερος περίπατος με σταθμούς και σημεία αναφοράς καταγραμμένα σε απλό φυλλάδιο θα τον βοηθούσαν να γνωρίσει τα αξιοθέατα της. Συνεδριακό Κέντρο με την Εικονική Πραγματικότητα, Καδμεία, Δημοτική Αγορά, Πούρος, Πλατεία, Πεζόδρομος, ΣΦΕ θα μπορούσε να αποτελέσει τον άξονα αυτού του γρήγορου περιπάτου γνωριμίας της πόλης.

Θα βοηθούσε στην κατάρτιση των τουριστικών προγραμμάτων επίσκεψης του Μουσείου της Θήβας να περιλαμβάνεται και αυτός. Ποιος άλλωστε επισκέπτης δεν θα ήθελε να δει γρήγορα την πόλη, να έχει και ένα διάλλειμα ξεκούρασης. Θα μπορούσε μάλιστα να χρησιμοποιηθεί για αυτήν την περίπτωση και το ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς επισκεπτών (δωρεά των α/φων Δρόλια) που διαθέτει ο Δήμος και είναι εν αχρησία.
Μια καλή επίσης ιδέα θα ήταν σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας να εκτεθούν σε ένα καλά προετοιμασμένο και προφυλαγμένο χώρο στην πλατεία αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία είναι αποθηκευμένα.


⦁ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Με πρωτοβουλία του Δήμου και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και το Υπουργείο Πολιτισμού να αξιοποιηθεί το κτίριο που είναι στην ιδιοκτησία του Υπ. Πολιτισμού στον πεζόδρομο (πρώην Κυπριωτάκη). Αυτή την στιγμή χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος με εμφανή τα σημεία της εγκατάλειψης.Στον χώρο αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να υπήρχε έκθεση με πληροφορίες για όλα των αξιοθέατα της περιοχής μας, οδικοί χάρτες, προγραμματισμοί εκδηλώσεων, τόποι διαμονής, συγκοινωνίες, τρόποι περιήγησης, πολιτιστικά δρώμενα και έθιμα, γιά κάθε επισκέπτη που θα βρεθεί στην πόλη μας.


Το ΑΡΚ Θήβας με αφορμή την συζήτηση και ψήφιση του Κανονισμού λειτουργίας του Πεζόδρομου άνοιξε τον διάλογο για την ανάδειξη συνολικά του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές ακόμα απόψεις, ιδέες και ενδιαφέρον από ενεργούς πολίτες. Θέλουμε αυτός ο διάλογος να πάρει συγκεκριμένες μορφές καταλήγοντας ακόμα και σε μια ημερίδα για να συντονιστούν οι προσπάθειες μας, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, κόντρα στην αδιαφορία και έλλειψη βούλησης που υπάρχει σήμερα.

Ως Θηβαίους πολίτες μας το επιβάλλει η ιστορία μας και το χρωστάμε στις επόμενες γενιές.


ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΗΒΑ 11/7/2017