Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας για τα μεταφερόμενα στον ΧΥΤΑ Θήβας αστικά απόβλητα άλλων περιοχών

2017-10-23


του Γιάννη Κόρδατζη

Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Θηβαίων

Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας

Χωρίς καμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας πληροφορηθήκαμε βάσει των στοιχείων που έδωσε ο Περ. Φο.Δ.Σ.Α. με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 10.000 περίπου τόνοι επιπλέον σκουπίδια μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές (κυρίως από την Εύβοια) στον ΧΥΤΑ Θήβας μόνον για το Α΄ Εξάμηνο του 2017.

Με βάσει τα στοιχεία αυτά στο ΧΥΤΑ Θήβας εναποτέθηκαν το Α΄ Εξάμηνο του 2017, 24.605 τόνοι σκουπίδια, ενώ η παραγόμενη ποσότητα για το ίδιο χρονικό διάστημα από την περιοχή των Δήμων Θήβας, Αλιάρτου και Τανάγρας ήταν 14.772 τόνοι.

Πιστεύουμε ότι το μέγεθος της μεταφοράς αυτών των μεγάλων ποσοτήτων αστικών αποβλήτων συνιστά σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στην ήδη σοβαρά επιβαρυμένη περιοχή μας. Ανησυχούμε ότι η συνεχιζόμενη μελλοντική συσσώρευση αστικών αποβλήτων σε τέτοιες ποσότητες από άλλες περιοχές στην Θήβα θα έχει τραγικές οικολογικές συνέπειες.Κίνδυνοι από τοξικά στραγγίσματα που ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Από τους ΧΥΤΑ απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ρύποι οι οποίοι είναι πολύ βλαβεροί για την υγεία των ανθρώπων, είτε με την μορφή αεριών CH4, H2 ή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), είτε τοξικών στερεών αποβλήτων από τον άνεμο με τη μορφή σκόνης σε επιφανειακά νερά, σε γειτονικές καλλιέργειες και ακόμη στον αέρα κατοικημένων περιοχών. Όλα αυτά συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις στην Υγεία μας, στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, σε σημαντική ρύπανση του φυσικού μας περιβάλλοντος, στην τουριστική μας ανάπτυξη.

Η μεταφορά σημαίνει επιπλέον σημαντικά αυξημένο ρυπαντικό φορτίο που έρχεται και εγκαθίσταται μόνιμα στην περιοχή μας. Αυτό θα οδηγήσει στον γρήγορο κορεσμό των κύτταρων του ΧΥΤΑ που ήδη διαθέτουμε.

Όλοι σήμερα πλέον αποδέχονται, ακόμη και οι οδηγίες της ΕΕ, ότι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) δεν αποτελούν ενδεδειγμένες λύσεις διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

Σήμερα με το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων τον ΕΣΔΑ γίνεται υποχρεωτικό κάθε περιοχή να διαχειρίζεται τα δικά της αστικά απόβλητα πάνω στις αρχές της ανάκτησης υλικών, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση του υπολείμματος το οποίο θα διατεθεί προς ταφή σε ΧΥΤΥ.

Για τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου, στους κατοίκους της περιοχής μας και στην προστασία του περιβάλλοντος αποφασίζει ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ η μεταφορά αποβλήτων από άλλες περιοχές. Είμαστε υπεύθυνοι να διαχειριστούμε μόνον και αυστηρά μόνον τα απόβλητα που παράγουμε στην δική μας Διαχειριστική Ενότητα δηλ. στους Δήμους Θήβας Τανάγρας και Αλιάρτου. Άλλωστε αυτή ήταν και η δέσμευση από τον σχεδιασμό στην διαχείριση των αποβλήτων στις δικές μας υποδομές.

ΘΗΒΑ   23/10/2017