Πρόσληψη εκατό δέκα οκτώ (118) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

2017-10-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο:
«Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της»


 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατό δέκα οκτώ (118) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της» το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή μας:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  (ΤΟΣΚΕΔΠ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

1  ΘΕΣΗ / ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 ΘΕΣΕΙΣ / ΤΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΗΒΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΤΟΣΚΕΔΠ ΘΗΒΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΙΡΟΛΓΟΥ)

2 ΘΕΣΕΙΣ / ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 ΘΕΣΕΙΣ / ΤΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΡΙΤΣΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑ (ΤΟΣΚΕΔΠ ΡΙΤΣΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

1 ΘΕΣΗ / ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 ΘΕΣΕΙΣ / ΤΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση εξασφάλισης χρηματοδότησης

****Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 23/10     (ερχόμενη Δευτέρα)

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ