Πρόσληψη 1.363 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής σε δήμους

2017-09-26

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών ενέκριναν την προσληψη θέσεων για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ' ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018, όπως αυτές αξιολογούνται και προ- τείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλη- τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατ' ανώτατο όριο ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  / 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ  / 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  /  2 ΘΕΣΕΙΣ