Προκήρυξη πρόσληψης διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το Δημοτικό Ωδείο Θήβας

2017-08-25


Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2017- 2018, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και τα αντίστοιχα προσόντα:

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Υποχρεωτικών Θεωρητικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής 

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής - Παραδοσιακής Χορωδίας

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Πιάνου - Αρμονίου

2  ΘΕΣΕΙΣ : Καθηγητές/τριες Κλασσικής- Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας

1 ΘΕΣΗ :  Καθηγητής/τρια Βιολιού

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Μονωδίας - - Σύγχρονου Τραγουδιού & Προπαιδείας

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Φλάουτου - Πίκολου

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Τρομπέτας

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Τρομπονιού

1 ΘΕΣΗ : Αρχιμουσικός - Μαέστρος Φιλαρμονικής

3 ΘΕΣΕΙΣ : Μουσικός για Φλάουτο

5 ΘΕΣΕΙΣ : Μουσικός για Τρομπέτα

1 ΘΕΣΗ : Μουσικός για Σαξόφωνο Άλτο

4 ΘΕΣΕΙΣ : Μουσικός για Κλαρινέτο

1 ΘΕΣΗ : Μουσικός για Σαξόφωνο Τενόρο

1 ΘΕΣΗ : Μουσικός για Κόρνο σε Φα

1 ΘΕΣΗ : Μουσικός για Αλτικόρνο

1 ΘΕΣΗ : Μουσικός για Τρομπόνι

3 ΘΕΣΕΙΣ : Μουσικός για Ευφώνιο

1 ΘΕΣΗ : Μουσικός για Τούμπα

4 ΘΕΣΕΙΣ : Μουσικός για κρουστά

1 ΘΕΣΗ : Καθηγητής/τρια Κλασσικού - Μοντέρνου - Σύγχρονου Χορού