Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα Υγείας

2017-08-16

Ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 21-08-2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, από σήμερα 03.08.2017 και ώρα 08:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 21.08.2017 και ώρα 12:00 μ.μ.).

Ειδικότερα στο νομό Βοιωτίας ανοίγουν 8 θέσεις και κατανέμονται ως εξής:

Γ.Ν. Θηβών

1 θέση Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, 1 θέση Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση Τεχνικού Ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών

Γ.Ν. Λιβαδειάς

3 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτικής, 1 θέση Μαιευτικής, 1 θέση Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Δείτε εδώ την προκήρυξη.