Παράταση της θητείας για άλλον ένα χρόνο των ατόμων που έχουν προσληφθεί απο τον ΟΑΕΔ για τα νοσοκομεία

2017-12-22

Προς υπογραφή η Κοινή υπουργική απόφαση απο τους συναρμόδιους υπουργούς που αφορά την παράταση της θητείας για άλλον ένα χρόνο των ατόμων που έχουν προσληφθεί από το πρόγραμμα των 4000 του ΟΑΕΔ για τα νοσοκομεία.

Για το Νοσοκομείο της Θήβας αφορά 13 εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί το 2017 και η θητεία τους έληγε το Φεβρουάριο του 2018. Έτσι η θητεία τους θα ανανεωθεί για ένα ακόμα χρόνο ικανοποιώντας την επιθυμία που είχαν εκδηλώσει οι ίδιοι και ταυτόχρονα θα βοηθηθεί από την εργασία τους  η λειτουργία του Νοσοκομείου όπως έγινε μέχρι τώρα.