Οι νέοι Διευθυντές για την επόμενη τριετία σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Βοιωτίας

2017-07-29


έχεις ... νέα ...

Τους ευχόμαστε καλό έργο σε ένα δύσκολο τομέα που είναι η Δημόσια παιδεία στη περιοχή μας και που απαιτεί πρωτοβουλίες και εντατική προσπάθεια από μέρος τους.Πολλά καλά παραδείγματα τέτοιας προσπάθειας είχαμε την προηγούμενη περίοδο, ελπίζουμε να συνεχιστούν και να γίνουν περισσότερα!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των νέων Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. Οι νέοι Διευθυντές θα
πρέπει να αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1/8/2017.Η θητεία τους είναι 3ετης
δηλαδή έως 31 Ιουλίου 2020.

Για να δείτε ποιοι είναι οι νέοι Διευθυντές πατήστε
αντίστοιχα παρακάτω:


Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση