Οι νέες ανατροπές στις ασφαλιστικές εισφορές

2017-05-08

Νέα αύξηση εισφορών από 1-1-2018 για 1.000.000 επαγγελματίες!

Θα φορολογούνται εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές!

Δεν θα υπολογίζονται ως δαπάνη!

Συγκεκριμένα, στην 38η δράση («prior action») στα πλαίσια της Προσυμφωνίας της β' αξιολόγησης, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να νομοθετήσει τα εξής:

Ιδού η ρύθμιση!

«Να τροποποιήσει (η κυβέρνηση) τον συνταξιοδοτικό νόμο έτσι ώστε από 1.1.2018 η βάση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες να καθορίζεται από τα μεικτά κέρδη πριν από την αφαίρεση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους. Η βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι ασφαλιστικές μειώνεται προσωρινά κατά 15% για το 2018, δίχως άλλη μείωση εφεξής.».

Και στα αγγλικά: «Amend the pension law so that, starting from 1 January 2018, the contribution base for the self-employed is defined as gross earnings before social security contribution obligations of the previous year. The contribution base is temporarily reduced by 15% in 2018 with no reduction thereafter.».

Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τις διατάξεις του ν.4387/2016, που ορίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (άρθρο 39 του ν. 4387/2016), είναι σαφές ότι από το εκάστοτε φορολογικό έτος έως σήμερα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος αυτό και καταβάλλονται είτε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα μέσα στο έτος.

Πέραν του ότι ποτέ δεν παρουσιάστηκε στον ελληνικό λαό το σύνολο των δεσμεύσεων της β' αξιολόγησης (παρά μόνο η μείωση της προσωπικής διαφοράς και του αφορολογήτου), εαν εφαρμοστεί η ανωτέρω δέσμευση, θα αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2018! Γιατί, πλην του ότι μειώνονται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2018 κατά 15% οι ασφαλιστικές εισφορές αφού θα υπολογίζονται στο 85% του εισοδήματος, αυτό ΔΕΝ ΘΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ!

Τίθεται πλέον ζήτημα διπλής φορολόγησης αφού ο επαγγελματίας θα πληρώνει για το εισόδημά του διπλό φόρο: και επί του εισοδήματος και επί της ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στα νομικά χρονικά, δεν θα αναγνωρίζεται εφεξής ως δαπάνη!

Αν νομοθετηθεί αυτή η αλλαγή, ο φορολογούμενος στο εξής δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από το φορολογητέο εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνεται με φόρο από 22% έως 45% επί του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών.