Ο Δήμος Θηβαίων , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ»

2017-06-30

 Ο Δήμος Θηβαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΣυγγραφήΥποχρεώσεων κ.λ.π. ) από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχιακό Κατάστημα, επί της οδού Κύπρου 3, μέχρι τις 10/07/ 2017. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης -πλην της οικονομικής προσφοράς- είναι αναρτημένα στηνιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων ( www . thiva .gr).

FAX επικοινωνίας 2262027628, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χουγιάζος Παναγιώτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (Ώρα λήξης της υποβολήςπροσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της Κύπρου 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ