Με την συνδρομή των ΜΑΤ και τον αποκλεισμό των πολιτών συνεδρίασε το Δ. Σ. Λαμιέων. Καταγγελία της πρακτικής αυτής από όλους. Προσφυγή για ακύρωση της απόφασης να δοθεί η καθαριότητα σε εργολάβο

2017-08-28

Ο δήμαρχος ζήτησε την συνδρομή των ΜΑΤ προκειμένου οι συμβασιούχοι να μην εισβάλλουν στην αίθουσα της οδού Ανιάνων ενώ κατέθεσε και μήνυση εναντίον 10 πρώην εργαζομένων. Στο πλευρό των συμβασιούχων που παρέμειναν στην είσοδο του κτιρίου σύσσωμη η αντιπολίτευση που κατήγγειλε την πρακτική της δημοτικής αρχής. Η πλειοψηφούσα παράταξη ψήφισε μόνη της τελικά την σύμβαση με τον ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα δύο συμβασιούχοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας απ΄όπου αφέθησαν ελεύθεροι δύο ώρες μετάΓιά το ιστορικό του θέματος και των γεγονότων απο την Ανακοίνωση του ΜΕΤΑ Εργαζομένων στους ΟΤΑ:

Εξυπηρετώντας προφανείς σκοπούς και συμφέροντα ο Δήμαρχος Λαμιέων επιδιώκει να εκχωρήσει την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου σε εργολάβο.

Παρά του ότι έχει δοθεί η δυνατότητα με το άρθρο 24 του Ν.4479/29-6-2017 η υπηρεσία καθαριότητας να παραμείνει δημόσια, η Δημοτική Αρχή του κ. Σταυρογιάννη φανερώνοντας την αναλγησία της απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της για την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, αποφάσισε :

-να διαλύσει την υπηρεσία καθαριότητας απολύοντας τους 47 εργαζόμενους ΙΔΟΧ που απασχολούσε, για πάνω από 24 μήνες, στο αντικείμενο της αποκομιδής.

-Να μην προχωρήσει στη σύναψη νέων συμβάσεων με τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολούνταν στις 7/6/2017 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου για να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/3/2018, όπως προβλέπει το άρθρο 24.

Ενώ σκοπίμως ο Δήμαρχος κ. Ν.Σταυρογιάννης προκειμένου να μην προχωρήσει στην σύναψη των νέων συμβάσεων, απέκρυψε από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην επεισοδιακή συνεδρίαση στις 13/7/2017 ότι το αίτημα του Δήμου με αρ. πρωτ. 4928/31-1-2017, που έχει διαβιβαστεί με θετική εισήγηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 588/13138/9-2-2017, για την κάλυψη 45 κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, που αποτελούσε και απαιτούμενο για τις νέες συμβάσεις, έχει εγκριθεί !!!

Εδώ και ένα χρόνο ο κ. Σταυρογιάννης προσπαθεί αγωνιωδώς να δώσει την καθαριότητα σε εργολάβους.

Με βάση τα παρακάτω δεδομένα, πράγματι προκύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις που από ανωτέρα βία ανέτρεψαν βιαίως τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, που δεν ήταν άλλος από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της.

  • Από 28 - 9 - 2016 έχει λάβει απόφαση (494/2016, ΑΔΑ Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) για έγκριση σύναψης σύμβασης ενός έτους προϋπολογισμού αξίας εργασιών 1.572.620,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
  • Από 25-1-2017 έχει λάβει την αριθ. 16/2017 (ΑΔΑ:6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ) με την οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την αρ. 494/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκριθεί, θέτοντας τον εξής όρο: Η διεξαγωγή του δημόσιου διαγωνισμού θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί μόνο σε περίπτωση που η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστρέψει αθεώρητα τα εντάλματα πληρωμής των εργαζομένων - συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων, το οποίο συνέβη με το αριθμ. 6/6-3-2017 έγγραφο του Επιτρόπου του Νομού Φθιώτιδας.
  • Την 13-7-2017 επιχειρεί να λάβει απόφαση (307/2017) για έγκριση σύναψης σύμβασης ενός έτους προϋπολογισμού αξίας εκτενέστερων εργασιών 2.178.432,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (600.000€ περισσότερα από τον Ιανουάριο του 2017).
  • Την 25-7-2017 λαμβάνει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή (378/2017, ΑΔΑ Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) για σύναψη σύμβασης μόνο των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Λαμιέων προϋπολογισμού αξίας 359.848,00 € με ΦΠΑ 24% με διάρκεια σύμβασης 4 μηνών! Χωρίς όμως την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου!
  • Και την Πέμπτη 24 Αυγούστου ξαναεπιχειρεί ο Δήμαρχος κ. Σταυρογιάννης ότι δεν κατάφερε στις 13 Ιούλη από την έντονη παρέμβαση των εργαζομένων και των εκπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ που λύθηκε η συνεδρίαση χωρίς απόφαση.