Η … ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2017-12-16

του Ηλία Τραμπάκουλου

Αφορά νέους 18-24 χρονών που είναι εγγρεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου θα χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ.

Προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι ο άνεργος να ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ την 31η Οκτωβρίου 2017 και να εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου έως σήμερα.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος «νεανικής αλληλεγγύης» ανέρχονται σε περίπου 55.000 άτομα και για τη χορήγηση του ποσού έχει δεσμευθεί κονδύλι άνω των 20.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αλλά μόνο να δηλώσουν/ επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, κάνοντας χρήση της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Η πίστωση του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.