Η … ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2018-01-05

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Γ/2017) για πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 548 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, από αύριο έως τις 18 Ιανουαρίου στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.

Για τη Βοιωτία οι θέσεις που προκηρύχτηκαν είναι:

3 θέσεις ΠΕ Εφοριακών για πτυχιούχους Νομικής Σχολής
8 θέσεις ΠΕ Εφοριακών για πτυχιούχος με διοικητικά ή οικονομικά πτυχία (3 γενικές θέσεις, 2 για πολύτεκνους ή παιδιά πολυτέκνων, 1 για τρίτεκνους ή παιδιά τριτέκνων, 1 για ανάπηρους με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και 1 θέση για τέκνο, σύζυγο ή αδελφό με ποσοστό μεγαλύτερο του 67%)

Λεπτομέρειες ΕΔΩ