Επιστημονική εκδήλωση όπου δίνονται εξηγήσεις για την μεγάλη και παρατεταμένη εμφάνιση των μεδουσών στις παραλίες μας και προτείνονται οι ενδεδειγμένες λύσεις (video).

2017-05-16