Έναρξη εκπαιδευτικών δράσεων 2017 - 2018 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

2017-09-28


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας από τις 10-10-2017 έως τις
29-05-2018 θα διεξάγει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών (τηλ. επικοινωνίας: 22620 80945)
  • Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού και Γυμνασίου και διαρκεί 2 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 10-12πμ, Ημέρα διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη.

  • Ηρακλής. Ένας ήρωας γεννιέται στη Θήβα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού και
Γυμνασίου και διαρκεί 2 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 10-12πμ, Ημέρα διεξαγωγής: κάθε

Τρίτη. Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2262058220)

  • Ανακαλύπτοντας το παρελθόν
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού και Γυμνασίου και διαρκεί 2 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 10-12πμ, Ημέρα διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη. Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου (τηλ. επικοινωνίας: 22670 2000)

  • Οι μυκηναϊκές σφραγίδες του Μεδεώνα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού και Γυμνασίου και διαρκεί 2 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 10-12πμ, Ημέρα διεξαγωγής: Κατόπιν συνεννόησης.

Για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Κάθε ομάδα είναι έως 25 παιδιά.


Μουσειοσκευές


Τίτλοι: Οργανώνοντας τη ζωή, Ο Κώδων και το Καβίρειο, Οι Κόρες της Τανάγρας, Το χωμάτινο βιβλίο των Θεσπιών, Βυζαντινοί - Δυτικοί - Οθωμανοί. Για το δανεισμό των μουσειοσκευών απαιτείται αίτηση στο efavio@culture.gr ή στη διεύθυνση Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1, Θήβα, Τ.Κ. 32200.


Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις και
τις μουσειοσκευές θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.mthv.gr)