Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 2.868 ατόμων στην Πρωτοβάθμια Υγεία (ποιές θέσεις προβλέπονται για την Θήβα και Λιβαδειά)

2017-08-10

Ξεκίνησαν από τις 8 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρόσληψη 2.868 ατόμων προκειμένου να στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια και μέσω αυτής παρέχονται εργασίες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετούς προγράμματος.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α':ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 25 Αυγούστου και ώρα 23.59.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΗΒΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
5η Υ.ΠΕ.  /  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  / 101 / 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  / 101 / 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  / 102  / 2 ΘΕΣΕΙΣ
 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  / 103  / 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ / 104  / 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ / 105 / 2 ΘΕΣΕΙΣΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ / 101  / 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ / 101 / 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  / 102 / 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  / 103 / 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
5η Υ.ΠΕ.  / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ / 104  / 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υ.ΠΕ. / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  / ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ / 105  / 2 ΘΕΣΕΙΣ