ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ… ακυβερνησία ή δημοκρατική, αποδοτική, χρηστή και ελεγχόμενη διοίκηση;

2017-12-13του Γιάννη Κόρδατζη

Δημοτικού Συμβούλου Θήβας

Μεγάλη συζήτηση έχει αναπτυχτεί τελευταία για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) τόσο του Α΄ Βαθμού (Δήμοι) όσο και του Β΄ Βαθμού (Περιφέρειες). Ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της διαβούλευσης αυτής είναι το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των οργάνων της διοίκησης τους.

Πολλοί σπεύδουν να πάρουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου εκλογικού συστήματος, δείχνοντας ταυτόχρονα και την πολιτική τους αντίληψη, πως κατανοούν την ισότητα της ψήφου, την διοίκηση και τον τρόπο άσκηση της, τον ρόλο των συμμετεχόντων στα όργανα αυτής από όποια θέση και αν ευρίσκονται.

Φυσικά δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ακραίου πλειοψηφικού (καλπονοθευτικού) εκλογικού συστήματος που υπάρχει σήμερα.

Πρώτον οι πολέμιοι της Απλής και ανόθευτης αναλογικής (μεταξύ και ο σημερινός Δήμαρχος Θηβαίων κος Νικολάου σε πρόσφατη συνέντευξη του) δεν αναγνωρίζουν την ισότητα της ψήφου των πολιτών και την απόλυτα Δημοκρατική αντιπροσώπευση στα όργανα της Τ.Α. ενός θεσμού που υποτίθεται είναι πιο κοντά στο πολίτη. Έτσι έχουμε για την εκλογή ενός Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης χρειάζονται διπλάσιοι (ή και περισσότεροι) ψήφοι από ότι για έναν του πρώτου ή του πλειοψηφούντος συνδυασμού στις εκλογές. Από θέση αρχής και μόνο όποιος διαθέτει την ελάχιστη Δημοκρατική ευαισθησία θα ήταν υπέρμαχος της Απλής Αναλογικής που αποτυπώνει τη πραγματική και ανόθευτη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλλά αποκατάστασης της στοιχειώδους δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών. Αυτή άλλωστε αποτελεί προγραμματική δέσμευση της σημερινής Κυβέρνησης που θα πρέπει και άμεσα να υλοποιήσει.

Δεύτερον επικαλούνται τάχα την ακυβερνησία που θα προκύψει από την εφαρμογή της. Θέλουν όμως να αποκρύψουν με αυτό το επιχείρημα ότι σκοπός τους είναι η άσκηση Διοίκησης με απόλυτα πλαστές πλειοψηφίες, με άκρατο αυταρχισμό, μη ανεχόμενοι τον ουσιαστικό έλεγχο, την απόρριψη οποιασδήποτε εποικοδομητικής πρότασης της μειοψηφίας.

Ποια είναι τα αποτελέσματα από την πλαστή κυβερνησιμότητα και ειδικά στο Δήμο Θηβαίων; Ανούσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με ήδη ειλημμένες αποφάσεις που απλώς έρχονται για τυπική επικύρωση σε αυτές. Ουδεμία ουσιαστική διαβούλευση για σοβαρά θέματα που αφορούν το Δήμο. Καμία λογοδοσία σε περιπτώσεις Δημοτικού Έλεγχου (ακόμα και με πρωτοκολλημένες αιτήσεις κατά παράβαση του νόμου) και έτσι προϋποθέσεις μη χρηστής Διοίκησης και αδιαφάνειας. Ανάπτυξη της πελατειακής και ρουσφετολογικής σχέσης με τον πολίτη. Η έπαρση του «αλάθητου» και «του εγώ αποφασίζω» οδηγούν στη μη αναγνώριση πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες που πολλές φορές αντιμετωπίζονται με έχθρα και αυταρχισμό.

Τέτοια και επιεικώς ήταν τα δείγματα γραφής της σημερινής Δημοτικής αρχής στο Δήμο Θηβαίων που πολλές φορές αναρωτιέμαι τι νόημα έχει κανείς να συμμετέχει σε αυτά τα Δημοτικά Συμβούλια, τις Επιτροπές ή και σε άλλα θεσμοθετημένα όργανα, πέραν του απλώς και μόνο να διατυπώνονται οι θέσεις του χωρίς όμως καμιά τύχη στη λήψη των αποφάσεων. Φυσικά το ίδιο θα συμβαίνει και σε άλλους Δήμους σαν συνέπεια αυτού του καλπονοθευτικού εκλογικού συστήματος.

Αντιθέτως τι σημαίνει η εφαρμογή της Απλής Αναλογικής στην Τ.Α.; Θα αλλάξει τον τρόπο Διοίκησης συνολικά. Θα αναβαθμιστεί η θέση της Αντιπολίτευσης σε ένα υπεύθυνο ρόλο της ουσιαστικής συμμετοχής στην λήψη των αποφάσεων. Θα υπάρξει η αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων των προβλημάτων, προϊόν πραγματικού διαλόγου, συναινέσεων, συνθέσεων των διαφορετικών απόψεων εφόσον αυτή είναι και η κοινή επιδίωξη όλων. Θα ενισχυθεί η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών, με την ανάδειξη των προβλημάτων, την ιεράρχηση τους στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πραγματικών τοπικών ή συλλογικών αναγκών. Δεσμευτική κατοχύρωση των συλλογικών αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών, συνοικιών ή ομάδων πολιτών. Θα δίνει τη δυνατότητα έκφρασης με εκλογή στα όργανα όλων των ρευμάτων θέσεων και αντιλήψεων που υπάρχουν στη κοινωνία και που τώρα πνίγονται από την ύπαρξη ψευδών διλλημάτων κυβερνησιμότητας. Θα πάρει πραγματικό και αποδοτικό χαρακτήρα ο Δημοτικός έλεγχος μη αφήνοντας περιθώρια στην κακοδιαχείριση, την αδιαφάνεια και τη μη χρηστή Διοίκηση. Τελικά αποδείχτηκε όποιος δεν θέλει έλεγχο θέλει πλαστή πλειοψηφία για να τον αποφεύγει, μια κατάσταση που την έχουμε πληρώσει ακριβά σαν λαός.

Εάν δεν είναι όλα αυτά τα ζητούμενα τότε ποια είναι;

Τέλος υπάρχει μεγάλη Δημοκρατική ανάγκη και επιβάλλεται η ανανέωση της εμπιστοσύνης σε μια Δημοκρατική αρχή να γίνεται σε πιο συχνά τακτικά χρονικά διαστήματα των 4 ετών και ΟΧΙ σε μια πενταετία, αρχής γενομένης ΑΜΕΣΑ από αυτήν τη διανυόμενη θητεία και αποσυνδεόμενης από κάθε άλλη εκλογική διαδικασία που συγχέουν τους πολίτες και υποβαθμίζουν το ρόλο της Τ.Α.

ΘΗΒΑ 12/12/2017