Απάντηση Κόρδατζη στο ΦΟΔΣΑ Στερεάς

2017-12-07

«Κάθε αλήθεια περνάει από τρία στάδια. Πρώτα γελοιοποιείται. Μετά βρίσκει σφοδρή αντίθεση. Και στο τέλος θεωρείται αυτονόητη». Άρθουρ Σοπενχάουερ, Γερμανός φιλόσοφος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε την αθρόα μεταφορά απορριμμάτων από άλλες περιοχές στο ΧΥΤΑ Θήβας, περίπου 15.500 τόνους αποβλήτων για το εννεάμηνο του 2017 και έπεται συνέχεια. Χωρίς κανένα στοιχείο ουσιώδους ενημέρωσης, αν και πολλές φορές την αναζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, από έναν κρυπτόμενο Δήμαρχο και μέλος του Δ.Σ. του Περ. ΦοΔΣΑ.

Ρωτήσαμε τι δεσμεύσεις υπάρχουν; Για πόσο χρονικό διάστημα, από ποιες περιοχές και τι ποσότητες αποβλήτων υπολογίζουν ότι θα μεταφερθούν συνολικά στη Θήβα; Ας απαντήσει κάποιος τέλος πάντων. Κατανοούμε την έκτακτη μεταφορά σε μια ανάγκη, άλλωστε την έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο όποτε έχει προκύψει, δηλώνουμε όμως κατηγορηματικά αντίθετοι στην συστηματική και μόνιμη μεταφορά αποβλήτων και σε αυτή την λογική ήταν το ψήφισμα που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δικαίωμα που δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανένας ή το αμφισβητούν και αυτό!

Συχνά - πυκνά ο Περ. ΦοΔΣΑ με δελτία τύπου αναφέρει ότι, για όλη τη χώρα, η Κυβέρνηση εξέδωσε υπουργικές αποφάσεις, να διατίθενται τα απόβλητα σε ΧΥΤΑ προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων των περιοχών που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ, να προστατευθεί το περιβάλλον, και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιβολής βαρύτατων προστίμων από την ΕΕ, λόγω της λειτουργίας παράνομων χωματερών. Είναι κατανοητή η ανάγκη που επέβαλε τη λήψη αυτών των υπουργικών αποφάσεων. Επ' ουδενί όμως συνιστά επιλογή της Κυβέρνησης ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων όπως ισχυρίζονται σε ανακοίνωση τους. Αποκρύπτουν το γεγονός ότι την αρμοδιότητα και την υλοποίηση του σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς δεν την έχει η Κυβέρνηση αλλά ο Περ. ΦοΔΣΑ μετά φυσικά και την απόφαση 923/2017  του ΣτΕ. Απλώς προσπαθούν την τόσων χρόνων ανευθυνότητα, ανυπαρξία πρόβλεψης και ανικανότητα πολλών Δήμων να εκπονήσουν τοπικά σχέδια και έργα διαχείρισης των αποβλήτων τους με αποδεκτούς τρόπους, να την μετακυλήσουν σε ευθύνη και αποφάσεις της Κυβέρνησης και να κάνουμε αποδεκτές εκβιαστικές πολιτικές όπως αυτή της μεταφοράς των απορριμμάτων. Δεν θα τους περάσει.

Ποιοι είναι όμως οι στόχοι από τον Περιφερικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ σελ.44) τον οποίο λένε ότι αγνοούμε. 1)Μέχρι την 16η Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων. 2)ΟΙ στόχοι του σχεδιασμού ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας (γυαλί, χαρτί μέταλλα, πλαστικό, ξύλο) είναι για το έτος 2020 στο 60% (κατά βάρος). Δηλαδή για το σύνολο των αποβλήτων πάνω από το 60% θα πρέπει να εκτραπεί από την ταφή.

Ποιο είναι το τρέχον ποσοστό ανακύκλωσης σήμερα, παραμονές του 2018, με τα επίσημα στοιχεία σας κύριοι του Περ. ΦοΔΣΑ; Για την περιοχή μας στο 4%. Αναδεικνύεται έτσι πλήρως η ευθύνη σας για το αν θα εκπληρωθούν οι στόχοι για το 2020.

Στον ΠΕΣΔΑ (σελ.42) περιγράφονται οι προτεραιότητες του σχεδιασμού και της υλοποίησης της διαχείρισης: 1) Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή (με την ανάπτυξη 4 ρευμάτων κάδων και χωριστής αποκομιδής) με σκοπό στη συνέχεια να οδηγηθούν σε αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ, 2) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων ‐ ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) - ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή), 3) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή, 4) Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020

Μεγάλη ανησυχία μας προκαλεί το γεγονός ότι ενώ περιγράφονται σαφώς οι προτεραιότητες αντί αυτών ο Περ. ΦοΔΣΑ σε άμεση προτεραιότητα εξαγγέλλει Σταθμούς Μεταφόρτωσής Αποβλήτων (ΣΜΑ) κόστους πολλών εκατομμύριων ευρώ, έργα δηλαδή ΟΧΙ για τοπική διαχείριση αλλά για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες και την κατασκευή των φαραωνικών έργων ΜΕΑ με κύριο σκοπό την ανάκτηση ενέργειας (ενώ ο ΠΕΣΔΑ σελ. 43 σαφώς αναφέρει ότι η ανάκτηση ενέργειας είναι σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης).

Τα σχέδια τους αποκαλύφτηκαν, σε όλο τους το μεγαλείο, με την εξαγγελλία του Πρωθυπουργού για το ΣΜΑ Θίσβης που το πήραν άρον-άρον πίσω, κόστους 1,8 εκ. ευρώ. Προκαλώ τους κυρίους του Περ. ΦοΔΣΑ (μιας και ο Δήμαρχος δεν απαντά σε πρωτοκολλημένη αίτηση μας) να μας δώσουν την αιτιολόγηση αναγκαιότητας του έργου, την μελέτη και την χωροθέτηση του.

Χορός εκατομμυρίων λοιπόν για την διαχείριση σύμμεικτων αποβλήτων είτε για μεταφορά είτε για επεξεργασία σε ΜΕΑ σύμμεικτων καμιά όμως πρόβλεψη για άμεσα έργα και δραστηριότητες για την Διαλογή στη Πηγή, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών.

Έτσι αναγκαστικά λόγω μη εφαρμογής των Τοπικών σχεδιασμών των Δήμων που ενώ έχουν ψηφιστεί παραπέμπονται στην πραγματικότητα στις καλένδες γιατί δεν υπάρχει κανένα προϋπολογισμένο σχέδιο υλοποίησης τους (τουλάχιστον για το 2018, όπως προέκυψε στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά και σχετική παρατήρηση μας) και λόγω της μεγάλης αναμονής για την λειτουργία των ΜΕΑ Χαλκίδας και Λάμιας (που δεν είναι ούτε καν στο στάδιο της μελέτης) τα παραγόμενα απόβλητα της Περιφέρειας θα μεταφέρονται στους λειτουργούντες ΧΥΤΑ (πρωτίστως στο ΧΥΤΑ Θήβας και αύριο στη ΜΕΑ Θήβας) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια που προσπαθούν να αποκρύψουν και δεν απαντάνε στα λογικά ερωτήματά μας.

Φυσικά και πάλι θα αποποιηθούν όλες τις ευθύνες τους και θα εκβιάζουν για νέες υπουργικές αποφάσεις. Ποτέ δεν πιστέψανε στην κυκλική οικονομία των υλικών, σε εναλλακτικούς και φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, άλλωστε χρόνια τώρα ως διαχειριστές δεν έχουν να επιδείξουν κανένα αποτέλεσμα (ή αν θεωρούν ως επίτευγμα το σημερινο 4% της ανακύκλωσης). Δεν μπορούν τώρα να μας κουνούν το δάκτυλο οι ίδιοι κύκλοι που κρύβονται στην ανωνυμία τους και που παλιότερα ήταν οι υπέρμαχοι των εργοστασίων καύσης.

Για να τελειώνουμε τώρα μια και καλή όσον αφορά το θέμα των δικαστικών σας διαμαχών περί της νομιμότητας ή όχι του τρόπου της συγκρότησης του φορέα, κύριοι του Περ. ΦοΔΣΑ, το θέμα ήταν μόνο δικό σας, ούτε είχαμε κάποια εμπλοκή στην υπόθεση αυτή, ούτε αμφισβητήσαμε δικαστικές αποφάσεις από την αρχή έως το τέλος. Ήταν ένα καθαρά νομικό θέμα και αναλόγως με την εκάστοτε δικαστική απόφαση καθορίζαμε την στάση μας, ως παρατηρητές, για τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών.

Αντίθετα να είστε σίγουροι και να μην έχετε «αυταπάτες» θα είναι σημαντική η εμπλοκή μας στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου συγκρότησης και λειτουργίας των φορέων (ΦοΔΣΑ) του ν. 4071/12, στην κατεύθυνση να κατοχυρωθεί ο χαρακτήρας σαν διαδημοτικός φορέας των ΟΤΑ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου (ή Ιδιωτικού) Δικαίου και ΟΧΙ ως Ανώνυμος Εταιρεία. Να δοθεί η δυνατότητα συγκρότησης περισσότερων του ενός Φορέα ανά Περιφέρεια σαν αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής των Δήμων στα πλαίσια διαδημοτικών συνεργασιών. Να προβλέπεται ο τρόπος πρόσληψης προσωπικού και εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με διαφανείς διαδικασίες (μέσω ΑΣΕΠ) και να υπάρξει η αποκατάσταση των συνθηκών εργασίας έξω από ιδιώτες εργολάβους και καταστάσεις ομηρίας των εργαζομένων. Να κατοχυρωθεί στην λειτουργία του η υποχρεωτική συμμετοχή στα όργανα διοίκησης όλων των Δήμων που τον απαρτίζουν με εκπροσώπους τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας του έκαστου Δήμου, η λογοδοσία προς τα Δημοτικά Συμβούλια και ο κοινωνικός έλεγχος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαβάσαμε πλήθος από δελτία τύπου του Περ ΦοΔΣΑ με προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου ως Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής Δημοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης. Αρχικά έγινα γελωτοποιός, μετά συκοφάντης, έπειτα ψεύτης, και έπονται οι κατηγορίες για άγνοια, αναξιοπιστία, περιβαλλοντική ασυνειδησία, κάθε φορά προσθέτουν και κάτι. Γιατί άραγε τόσο μένος; Τι φοβούνται; Εάν ήταν τόσο πειστικοί, με τα έργα τους, στην κοινωνία θα χρειαζόντουσαν τόσες κατηγορίες; Θα βγάζανε τόσα Δελτία τύπου συχνά πυκνά ολόκληρος Περ. ΦοΔΣΑ για έναν Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας ενός Δήμου; ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΟΛΑ. Ο οχετός τους βρωμάει τόσο που προσπαθεί να κρύψει την ΑΛΗΘΕΙΑ ή να αλλάξει την πραγματικότητα. Δεν θα το πετύχουν.

Προκύπτει μεγάλη ανάγκη πλέον σήμερα η πρωτοβουλία και ο συντονισμός όλων των δυνάμεων σε περιφερειακό επίπεδο σε ένα ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ που θέλουν να ανατρέψουν την πολιτική εκείνη που θα εμπορευματοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο την διαχείριση των απορριμμάτων, θα επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες και οικολογικά το περιβάλλον, που θα βάλει φρένο στο χορό των εκατομμυρίων για έργα σύμμεικτων απορριμμάτων μεταφοράς και επεξεργασίας και με μεγάλο κόστος λειτουργίας, που θα απαιτήσουν την άμεση εφαρμογή δράσεων και υποδομών για μια εναλλακτική διαχείριση τους στην κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης, της Διαλογής στη Πηγή, της ανακύκλωσης, της συνεχιζόμενης ανάκτησης, της κομποστοποίησης των βιοαπαδομήσιμων και παραγωγής κομπόστ τύπου Α που είναι αποδεκτό για περαιτέρω χρησιμοποίηση (και όχι CLO που δεν είναι αποδεκτό), της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων για τελική διάθεση (ταφή), που θα χρειαστούν πολύ λιγότερους οικονομικούς πόρους και χαμηλό κόστος λειτουργίας, και θα ανταποδοθούν τα οφέλη από την ανάκτηση υλικών στην κοινωνία.