Ανάσα για 400.000 επιχειρήσεις ο "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών" (video)

2017-07-18

Από τις 3 Αυγούστου ξεκινάει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για ένταξη στον εξωδικαστικό νόμο, ο οποίος μπορεί να δώσει "ανάσα" σε 400.000 επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται απλή, καθώς ο επιχειρηματίας ή ο αυτοαπασχολούμενος που πληροί τα κριτήρια "μπαίνει" στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και συμπληρώνει έναν πίνακα με τα χρέη με τα οποία βαρύνεται σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και προμηθευτές.

Δύο τα κριτήρια ένταξης

Τα κριτήρια για να ενταχθεί κανείς στη ρύθμιση είναι τα εξής δύο:

* Να αποδείξει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη και ότι τα συνολικά της χρέη μέχρι 31.12.2016 είναι πάνω από 20.000 ευρώ.

* Να έχει μια θετική χρήση μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι τα λειτουργικά της έσοδα, αφού αφαιρεθούν τα έξοδά της, έχουν θετικό πρόσημο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα ανωτέρω αφορούν «400.000 επιχειρήσεις». Το δυνητικό κούρεμα χρεών αφορά και κεφάλαιο και όχι μόνο τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ωστόσο για όσες επιχειρήσεις έχουν χρέος από 3.000 έως 20.000 προς το Δημόσιο το κούρεμα αφορά μόνο πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ οι δόσεις της ρύθμισης είναι και σε αυτήν την περίπτωση 120, ενώ για όσους έχουν χρέη έως 3.000 ευρώ οι δόσεις γίνονται 36 και δεν θα υπάρξει κούρεμα.


Απλή διαδικασία

Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προαναφέρθηκε, όπου θα εντάξει σε πίνακα όλα τα στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή, καθώς και δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του.

Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κατατεθεί είναι η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, εάν έχει εκπονηθεί. Το τελευταίο ισχύει για οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ. Για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία, την οποία θα έχουν έτοιμη Δημόσιο και τράπεζες.

Συμφωνία του 60%

Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκλησης στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης.

Και περνάμε τώρα στη διαδικασία της ρύθμισης. Για να προχωρήσει θα πρέπει να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Ωστόσο για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των τριών πέμπτων (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα δύο πέμπτα των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο.

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πιστωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους και τότε ο υπόχρεος γυρνάει στην ίδια κατάσταση πριν από τη ρύθμιση.

Ολιγωρία των τραπεζών

Αναφορικά με τη δυσπιστία για το αν θα υπάρξει συνεργασία των τραπεζών, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω είναι... πίσω στην ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών σε σχέση με αυτό το ζήτημα, η απάντηση που δόθηκε  είναι ότι «ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν συμφέρον να μπουν» συμπληρώνοντας ότι δεσμεύονται από την ΕΚΤ και με στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων τους.

Βίντεο της Ημερίδας που διοργανώθηκε απο τον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας και το Επιμελητήριο Βοιωτίας, με τις κύριες ομιλίες των προσκεκλημένων εισηγητών: