14 θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Δήμο Θηβαίων, τη ΔΕΥΑΘ και τη ΔΗΚΕΘ

2017-09-25

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Δήμο Θηβαίων, τη ΔΕΥΑΘ και τη ΔΗΚΕΘ

Ο Δήμος Θηβαίων, η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) ανακοινώνουν προς τους ενδιαφερόμενους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑ.Λ, ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Μαθητεία" των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τις ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ - ΙΕΚ) ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

1 Τεχνικό Φυτικής Παραγωγής ΕΠΑ.Λ στο ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

2 Υπάλληλους Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΠΑ.Λ στο ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

1 Υπάλληλο Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΠΑ.Λ στη ΔΕΥΑΘ 

3 Υπάλληλους Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΠΑ.Λ  στη ΔΗΚΕΘ

2 Τεχνικούς Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ΕΠΑ.Λ στο ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

1 Τεχνικό Οχημάτων ΕΠΑ.Λ  στο ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

2 Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ στο ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

2 Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ στη ΔΗΚΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ 14

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ που φοίτησαν, για να τους δοθούν οδηγίες για τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους.

Γενικές Πληροφορίες για το Μεταλυκειακό Έτος - Ταξη Μαθητείας στο ΕΠΑΛ

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.

Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση

Θήβα 25/9/2017