10.000 τόνοι επιπλέον σκουπίδια από άλλες περιοχές στον ΧΥΤΑ Θήβας σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Περ. Φο.Δ.Σ.Α. για το Α΄ Εξάμηνο του 2017

2017-09-18

Στο ΧΥΤΑ Θήβας εναποτέθηκαν το Α΄Εξάμηνο του 2017   24.605 τόνοι σκουπίδια, ενώ η παραγόμενη ποσότητα για το ίδιο χρονικό διάστημα για την περιοχή Δήμων Θήβας, Αλιάρτου και Τανάγρας ηταν 14.772 τόνοι με βάση τα επίσημα στοιχεία του Περ. Φο.Δ.Σ.Α.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

  • Από πού γίνεται και ποιος λαμβάνει την απόφαση για την μεταφορά αυτών των μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων;
  • Γιατί παρακάμπτονται και δεν ενημερώνονται ούτε οι πολίτες και ούτε καν το Δημοτικό Συμβούλιο της Θήβας;
  • Με ποιο δικαίωμα και ποιανού εξουσιοδότηση ο Δήμαρχος συναινεί στις αποφάσεις αυτές του Περ. Φο.Δ.Σ.Α.;
  • Γιατί δεν υλοποιείται η δέσμευση από τον Περ. Φο.Δ.Σ.Α. ότι στις υποδομές μας θα διαχειρίζονται μόνον τα τοπικώς παραγόμενα απορρίμματα;
  • Λαμβάνεται υπόψη από τη Δημοτική αρχή η μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση (της ήδη επιβαρυμένης) από την μεταφορά και την εναπόθεση των μεγάλων αυτών ποσοτήτων από άλλες περιοχές στον Δήμο μας;
  • Γιατί ο Δήμαρχος δεν απαντά σε σχετικές ερωτήσεις για το θέμα από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης;
  • Θα συμμετέχουν και οι Θηβαίοι πολίτες στο κόστος της μεταφοράς;